CONCEPT

Connect it bouwt verder op de kennis en vaardigheden ICT verworven in het basisonderwijs, en leert leerlingen efficiënt en mediawijs digitale toepassingen en systemen gebruiken.

 

Multi-inzetbaar
U kunt het lesmateriaal flexibel inzetten op de manier die het beste past bij uw school:

 • tijdens de lesuren differentiatie

 • in projecten

 • geïntegreerd in andere vakken

 • een combinatie van bovenstaande opties

Brede uitwerking

Leerlingen leren werken met verschillende devices en (cloud)toepassingen. Ze ontdekken dat stappenplannen vaak vergelijkbaar zijn. Connect it reikt overkoepelende kennis en vaardigheden aan die leerlingen achteraf opnieuw kunnen inzetten. De methode vertrekt vanuit functionele contexten en zet in op digitale geletterdheid.

Verdiepen en verbreden

Er zijn geen aparte verdiepingsdoelen voor ICT. Als leerkracht kunt u eigen accenten leggen en differentiëren afhankelijk van de klasgroep. Dat kunt u doen aan de hand van de verschillende oefeningenreeksen in elk hoofdstuk. Ook in de theorie biedt Connect it regelmatig verdieping aan.

Functionele opbouw

Elk hoofdstuk heeft een vaste structuur:

 • Kaderen en afspraken maken: de leerlingen maken kennis met (nieuwe) begrippen en leerinhouden. Er worden afspraken gemaakt en de gebruikte software wordt kort voorgesteld.

 • Theorie en toepassingen: de nieuwe leerstof, kleine oefeningen en tussenvragen. Stappenplannen ondersteunen de leerlingen bij de leerstofverwerking. De leerlingen worden uitgedaagd om te experimenteren, afhankelijk van het beheersingsniveau volgens de taxonomie van Bloom.

 • Oefenen: om te oefenen zijn er tal van mogelijkheden:

  • ​In Nu is het aan jou! maken leerlingen oefeningen met een verschillende moeilijkheidsgraad. Ideaal om te differentiëren, te verbreden en te verdiepen

  • Elk thema eindigt met Kun jij het fiksen? In deze oefening komt alle leerstof van dat thema aan bod. Ze dient om het inzicht aan te scherpen en af te toetsen of de leerstof begrepen is. Het uitgangspunt is een probleemstelling die de leerlingen stapsgewijs oplossen. Zo leren ze analytisch en probleemoplossend denken.